Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Nedir?
Görsel Sanatlar eğitiminin konusu: algılama, düşünme, bedensel eylemlerin de katıldığı süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Çocuklar doğaları gereği kendilerini bir şekilde ifade etme yolları ararlar. Sanat etkinlikleri de bu anlamda kullanabilecekleri zevkli ve yararlı bir yoldur.

Görsel Sanatlar Dersinin Gerekliliği Nedir?
Okul öncesi görsel sanat eğitimi; çocukların duygu, düşünce, izlenim, algı, duyum, yetenek ve keşfedici güçlerini estetik bir düzeye ulaştırma amaçlıyla yapılan eğitimdir. Bu sayede çocuklar sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Okulumuzda görsel sanat etkinlikleri; seramik ve heykel çalışmaları, ebru sanatı, origami sanatı, ahşap boyama, baskı teknikleri, resim çalışmaları, yerli ve yabancı ressamları tanıma vb. sanatsal aktiviteler uzman eğitimcimiz ile öğrencilerimizin farklı materyaller kullanarak duyularını ve görsel algılarını geliştirici, bir sınıf (atölye) ortamında yapılmaktadır.

Okul Öncesi Dönemde Sanatla Eğitimin Çeşitli Yaklaşımlara Göre Anlamı ve Değeri
• Psikolojik yaklaşım sanatı, çocukların içsel dünyasının yansıması olarak görmektedir.
• Bilişsel yaklaşım ise sanatı çocukların dünya hakkında genel bilgi yapısı olarak değerlendirirken,
• Bir başka yaklaşımda sanat eğitimi, çocukların öz gelişimlerini ifade etmekte ve çocukların içinde yaşadıkları toplumla kendileri arasındaki ilişkiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla iletişim kurabilmelerini kapsamaktadır.

Sanatla Eğitimin Kazanımları
• Çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.
• Çocuğun sanat ürünü oluşturma süreci kendi yaşamına anlam vermesini sağlar.
• Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat verir.
• Çocukların estetik duygusunu ve yaratıclıklarını geliştirir.

ÖN KAYIT FORMU

Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyacaklardır.