SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bilgi ve cesaretle atılan her adımın ancak sürüdürülebilir olması halinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz.

1
YENİLİKÇİLİK

YENİLİKÇİLİK

Eğitim standartlarımızı sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirerek, fark yaratmak için çalışırız.

2
DEĞER KATMAK

DEĞER KATMAK

Eğitim alanında tüm topluma yayılacak değerler üreteriz ve bunun sorumluluğunu, gururunu yaşarız.

3

PROGRAMLARIMIZ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİMİZ

Okulumuzda resmi müfredata ek olarak, vizyonu ile örtüşmesi nedeniyle karma eğitim felsefelerinden oluşan bir program uygulamaktadır.

Bu program, öğrencinin bilişsel, sosyo duygusal, bedensel ve kültürel gereksinimlerine bir çerçeve sunmaktadır. Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan ve beklentiler belirleyen bu program, ezberci eğitimden uzak olarak sorgulamaya dayalı öğretimi esas almaktadır. Okulda çalışan tüm personel ve eğitim kadrosu, kendi uygulamalarının üzerinde düşünürken profesyonel, kişisel ve kurumsal anlamda sürekli gelişim için kendi uygulamalarını da sorgulamaktadır. Etkinlikler öğrencilerin ürettikleri sorular çerçevesinde ve her çocuğun farklı bir öğrenme biçimi ve farklı zeka çeşitleri olduğu göz önünde bulundurularak, farklı etkinlikler kullanılarak işlenmektedir. Hedef, öğrencilerin en üst düzey düşünme becerisi olan "Dönüşümlü Düşünme" becerisini yani düşünmesi hakkında düşünme becerisini kazanmasıdır.

Örneğin; Türkçe dil etkinliklerinde işlenen tema ve kavramlar; fen ve matematik, sanat, müzik, bilgisayar, beden eğitimi ve ingilizce etkinliklerinde de eş zamanlı olarak işlenmektedir. Böylelikle tema ve kavramlarla ilgili en yüksek düzeyde kalıcı izli öğrenme gerçekleşmektedir. Ayrıca çocuklar çeşitli değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasıyla, kritik düşünme ve kendini değerlendirme becerilerini de kazanmaktadır.

ÖN KAYIT FORMU

Eğitim danışmanlarımız sizi arayıp detaylı bilgi vermekten memnuniyet duyacaklardır.

Blog

Öğrenmek, öğrendiklerimiz üzerine düşünmek ve düşündüklerimizi paylaşmak ve tüm paydaşlarımızı bu sürece dahil etmek bizi mutlu eder.

VELİ YORUMLARI

Öğrenmek, öğrendiklerimiz üzerine düşünmek ve düşündüklerimizi paylaşmak ve tüm paydaşlarımızı bu sürece dahil etmek bizi mutlu eder.

OKUL STANDARTLARIMIZ

ES Okulları merkezine çocuğu ve öğretmeni alan bir okuldur. ES Okullarını; yol gösterici ilkelerimiz olan sadelik ve çocuğun üstün yararı ışığında, iyi okulun, iyi öğretmen ile öğrenciyi iyi fiziksel koşullarda bir araya getiren okul olduğu inancıyla kurduk.